Osobitné oprávnenia

V súlade s §11d odstavec 4 a §77b  odstavec 10 zákona č. 129/2015 Z.z. zo 14 mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na tejto stránke budeme zverejňovať zoznam fyzických osôb, ktorí majú vydané platné osobitné oprávnenia.

 

Meno a priezvisko fyzickej osoby Adresa trvalého pobytu                                           Evidenčné číslo oprávnenia  Druh činnosti 
Tibor Lelkes Agátová 533/40, Veľké Dvorníky 01/2017 1
Alexander Zsidó Čiližská Radvaň 359  02/2017 2
Ladislav Bíber Nám. SNP 186/9, Dunajská Streda  03/2017 3
Alexander Zsidó Čližská Radvaň 359  04/2017 3
Ladislav Bíber Nám. SNP 186/9, Dunajská Streda 05/2017 2
Alexander Zsidó Čiližská Radvaň 359 06/2017 2
Ladislav Bíber Nám. SNP 186/9, Dunajská Streda 07/2017 4
Alexander Zsidó Čiližská Radvaň 359 08/2017 4
Peter Ružička Ulica SNP 956/6, Šaľa 09/2017 2
Zoltán Bíró Blažov 129, Kútniky  10/2017 2
Alexander Karsay Zoltána Kodálya 1421/21, Sládkovičovo  11/2017 2
Ĺudovít Serédi Nešporova 1610, Šaľa  12/2017 2
Imrich Tóth Kpt. J. Nálepku 868, Veľké Úľany 13/2017  2
Alexander Zsidó Čiližská Radvaň 359 14/2017 2
Ladislav Bíber Nám. SNP 186/9, DUnajská Streda 15/2017 2

1=projektovanie

2=oprava a kontrola

3=zabudovávanie do stavby, oprava a kontrola

4=oprava a kontrola elektrického automatického ovládacieho a oneskorovacieho zariadenia pre plynové SHZ

fire protection division
British Chamber of Commerce in the Slovak Republic
Pro Metheus Slovakia Co. Ltd. 2018